Nahoru

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s vaší návštěvou webových stránek Jazykové školy JS FAN a s kurzy, do kterých jste vy nebo vaše děti v JS FAN přihlášeni. Nepřebíráme odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. 

 

Jaké informace shromažďujeme a zpracováváme?

Jazyková škola JS FAN shromažďuje údaje získané od klientů prostřednictvím vyplněného přihlašovacího formuláře.

Při vyplňování elektronické přihlášky je klient požádán o uvedení:

 • jména a příjmení dítěte (respektive svého – v případě kurzů pro dospělé)
 • jména a příjmení zákonného zástupce (v případě kurzů pro děti)
 • datum narození dítěte (v případě kurzů pro děti)
 • e-mailové adresy
 • telefonního čísla
 • specifikaci kurzu, o který má zájem
 • případných zdravotních omezení a indispozic, kterými student trpí a které by mohly ovlivnit průběh kurzu

Upozornění:

Uvedené údaje jsou nezbytné pro poskytnutí služby. V případě, že se rozhodnete souhlas se zpracováním uvedených údajů neudělit, může se stát, že nebudemem moci provést úkony nezbytné pro řádné poskytnutí služby.

 

Jak dlouho získané informace shromažďujeme?

Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány po dobu maximálně 3 let, pokud neexistuje zákonná povinnost skladovat tyto údaje déle. Po vypršení této lhůty jsou údaje odstraněny. Každý z klientů jazykové školy JS FAN má právo zažádat o dřívější výmaz údajů z databáze.

 

Pořizování audiovizuálních záznamů v průběhu výuky.

Jazyková škola JS FAN si vyhrazuje právo pořizovat audiovizuální záznam z výuky, zejména za účelem metodických kontrol; pořizování záznamů o poskytovaných službách a vlastní propagace. V rámci audiovizuálních záznamů nebudou nikdy studenti fotografováni či natáčeni individuálně a nebudou identifikováni prostřednictvím jména ani dalších údajů. Jazyková škola JS FAN nenese odpovědnost za případné fotografování či natáčení ze strany samotných studentů; jejich rodičů či dalších osob, které se výuky zúčastní, ani za případné zveřejnění těchto záznamů. Klient má právo vyjádřit nesouhlas s pořizováním audiovizuálních záznamů vlastního dítěte či sebe sama, má právo tento souhlas kdykoli odvolat. V případě nesouhlasu klient toto oznámí písemnou formou jazykové škole, a to konrétně zasláním e-mailové zprávy na: jsfan@jsfan.cz, případně písemným prohlášením v průběhu výuky.

 

K čemu vaše údaje využíváme?

JS FAN ukládá a zpracovává osobní údaje pro splnění povinností, které ukládají právní předpisy; za účelem uzavření smluv; za účelem poskytnutí plnění z uzavřených smluv; za účelem poskytnutí objednaných služeb; pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů; pro přímý marketing vlastních produktů a služeb. Vaše jméno a příjmení (případně datum narození dítěte a ročník, který navštěvuje) použijeme proto, abychom Vás či Vaši ratolest mohli přihásit do kurzu a správně Vás identifikovat. Váš e-mail použijeme pro kontaktování v případě jakýchkoli událostí/budeme Vám na něj v souladu se zákonem zasílat obchodní sdělení (pokud předem neodmítnete). Jméno a příjmení zákonného zástupce (v případě kurzů pro děti) použijeme pro účely domluvení detailů kurzu a kontaktování v případě jakýchkoli událostí.

Osobní údaje zpracováváme na základě jednoho z níže uvedených právních titulů:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů - jméno, příjmení, e-mail, telefon, datum narození
 • plnění smlouvy - jméno, příjmení, e-mail, telefon, datum narození
 • plnění právní povinnosti - jméno, příjmení, e-mail, telefon, datum narození
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo třetí (fyzické) osoby - jméno, příjmení, telefon, e-mail
 • veřejný zájem nebo výkon veřejné moci - jméno, příjmení, e-mail, telefon, datum narození
 • oprávněný zájem správce či třetí strany - jméno, příjmení, telefon, e-mail

Veškeré osobní údaje, které jazykové škole JS FAN poskytnete, mohou být využívány k jednomu či více z níže uvedených účelů:

 • Identifikaci studentů a jejich správnému zařazení do kurzu dané úrovně.
 • Identifikaci a párování plateb.
 • Propojení se s klienty na sociálních sítích (jako Facebook, YouTube nebo Instagram).
 • Kontaktování klientů ve věci důležitých organizačních informací.
 • Zasílání průběžných informací týkajících se zvoleného jazykového kurzu či jiných souvisejících kurzů, které jazyková škola JS FAN nabízí.
 • Zasílání nabídek navazujících jazykových kurzů, dalších možností jazykového vzdělávání a občasných informací o novinkách v jazykové škole.
 • Ke zlepšování služeb díky příležitostnému zasílání proseb o hodnocení a zpětnou vazbu.
 • K evidenci docházky v jazykových kurzech (v tomto bodě využíváme výlučně jméno a příjmení studenta).

 

Používáme cookies?

Ano, používáme. Soubory cookies jsou využívány pro účely tvorby webových analytik a statistik návštěvnosti webové prezentace, pracuje s nimi služba Google Analytics. Jazyková škola prostřednictvím cookies neukládá žádné osobní údaje, které by mohly vést k jednoznačné identifikaci osoby. O způsobech využívání cookies je uživatel webového rozhraní informován prostřednictvím cookie disclaimeru zobrazeném na vyskakovací liště při první návštěvě webu.

 

Předáváme osobní údaje třetím stranám?

Jazyková škola JS FAN neprodává ani nepředává vaše osobní údaje dalším stranám. S osobními údaji v pozici zpracovatele pracují naši důvěryhodní smluvní partneři, kteří nám pomáhají v provozování webových prezentací či databázových systémů (správce serveru, programátor, provozovatel webové prezentace) či partneři, kteří nám pomáhají splnit zákonné povinnosti firmy (účetní). Tito partneři nejsou oprávněni k dalšímu šíření osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být vydány státním orgánům, pokud pro toto vydání bude existovat zákonné opodstatnění, a to na jejich explicitní žádost. Žádné z vašich osobních údajů nicméně nebudou předány třetím stranám za účelem jejich využití k marketingovým ani dalším účelům.

 

Jaká máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva?

Každý subjekt údajů (každý klient) má právo na realizaci svých práv v souvislosti s ochranou osobních údajů, a to zejména:

Výše uvedená práva můžete uplatnit elektronicky zasláním e-mailu na jsfan@jsfan.cz, osobně v době úředních hodin či po domluvě v provozovně jazykové školy či telefonicky na telefonním čísle +420 777 147 599. Dále máte právo odvolat souhlas s použitím osobních údajů, pokud jste jej udělili, a to i bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na adresu jsfan@jsfan.cz.

Spokojenost s kurzem a lektorkou

"...dcera Bětka Teuberová navštěvuje ve Vaší jazykkové škole vysoce profesionální, hravé, motivační, laskavé a radostně vedené kurzy paní učitelkou Angelikou Kirchen..."

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference