Nahoru

Náš tým

Výuka jazyků, má-li být úspěšná, klade vysoké nároky nejenom na samotnou znalost jazyka, ale i na pedagogické dovednosti lektora. Dvojnásob to pak platí při práci s dětmi. Z tohoto důvodu lektory a lektorky nevybíráme jenom na základě jejich jazykové úrovně ale také na základě jejich individuálních schopností a talentu pro práci s dětmi.

V naší škole zaměstnáváme jak české lektory a lektorky, tak i lektory/lektorky ze zahraničí. U nás v JS FAN nevěříme na rozlišování „rodilých“ a „nerodilých“ mluvčích. Věříme, že národnost lektora nemá vypovídací hodnotu o úrovni jeho jazykových znalostí a lektorských kompetencí. V dnešním globalizovaném světě se navíc dostáváme do komunikačních situací s lidmi z celého světa. Navykání dětí na nejrůznější přízvuky již od útlého věku považujeme za výhodu.

Rozlišování „rodilých“ a „nerodilých“ mluvčích navíc odporuje evropskému právu. Proti němu hovoří článek 21 Listiny Základních Práv Evropské Unie.

Všichni naši lektoři disponují znalostí jazyka na vysoké úrovni (minimálně úroveň B2 evropského referenčního rámce pro kurzy nejmenších dětí a úrovní C1 pro kurzy starších dětí a dospělých) stejně jako pedagogickými dovednostmi. Lektory si vybíráme také podle toho, aby uměli pracovat s dětmi; byli entuziastičtí, vstřícní a schopní vyhovět individuálním potřebám svých studentů. Lektoři jsou také průběžně proškolováni a metodicky vedeni.

 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Mgr. Renáta Prokopová 

Ředitelka

 
 
Renata je zakladatelkou a ředitelkou naší jazykové školy, zároveň je však také aktivní lektorkou anglického jazyka. Ve své práci se zaměřuje na výuku dětí mateřských a základních škol. Renata má za sebou střední pedagogické vzdělánístátní zkoušku z anglického jazyka a třicet let pedagogické praxe. Od svých pedagogických počátků až do současnosti pracovala jako učitelka ve dvou mateřských školách, vykonávala práci učitelky angličtiny na základní škole, vyučovala v soukromé jazykové škole a nakonec se rozhodla začít sama podnikat a založit vlastní jazykovou školu. Díky svým mnohaletým zkušenostem dokáže Renata přesně odhadnout, co které dítě potřebuje a přizpůsobit výuku jeho potřebám. Ve své práci vždy usiluje nejenom o to, aby děti látku zvládly, ale také o to, aby je práce bavila a aby si vytvořily pozitivní vazbu k anglickému jazyku jako takovému. Je také certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd.
 
Renátu kontaktujte v případě dotazů spojených s docházkovými kurzy AJ v JS FAN na Chodově. Renáta je také hlavní kontaktní osobou pro případ úředních záležitostí.
 
Telefon: +420 777 147 599
E-mail: jsfan@jsfan.cz
   

Ing. Lucie Kohoutová 

Zástupkyně ředitelky 

 

Lucka působí v naší jazykové škole už od svých 15 let, kdy začala jezdit na letní tábory s angličtinou. Během let v JS FAN si vyzkoušela všechny možné pozice, díky čemuž se v činnosti školy velmi dobře orientuje. Pracovala jako praktikantka, vedoucí i lektorka na letních táborech; vyučovala angličtinu v mateřských školách; vyučovala v docházkových kurzech angličtiny pro děti a vedla individuální lekce angličtiny pro děti. Od roku 2016 vystupuje ve vedení společnosti. Mezi její hlavní pracovní kompetence patří kompletní organizace a koordinace externích kurzů a oblast marketingu. Doplňkově se také stále věnuje výuce u které, jak říká, relaxuje. Její specializací je práce s předškolními dětmi a dětmi mladšího školního věku, jejichž kurzy vede velmi hravou a interaktivní metodou Wattsenglish.

Lucka je držitelkou bakalářského titulu z psychologie a genderových studií, který získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Následně své vzdělání doplnila na Vysoké škole finanční a správní, kde absolvovala obor Marketingová komunikace. Kromě toho je držitelkou certifikátu FCEcertifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd.

Lucku kontaktujte v případě zájmu o otevření nového kurzu Wattsenglish v MŠ či ZŠ a v případě jakékoli agendy týkající se marketingu a propagace. 
 

Telefon: +420 776 723 036
E-mail: lucie.prokopova@jsfan.cz
   

Bc. Denisa Müller Honsová, DiS.

Koordinace docházkových jazykových kurzů v JS FAN

 
 
Denisa je vždy dobře naladěná a energická lektorka, která se do našeho týmu přidala v září 2017. Po dokončení gymnázia absolvovala několik studijních pobytů v Anglii, Rakousku a Německu, kde ke studiu pracovala jako doučující v českých a  slovenských rodinách. Dále vystudovala VOŠ prevence kriminality a následně získala titul bakaláře z oboru bezpečnostních systémů ČR. Mluví anglicky, německy, italsky a do budoucna by se ráda naučila i švédsky. 

Je držitelkou certifikátu FCE a Goethe certifikátu na úrovni C1Kromě studia ráda cestuje (hlavně Rakousko a Itálie), věnuje se rodině a učí v jazykové škole. Od podzimu 2017 je také certifikovanou lektorkou Wattsenglish. 

Denisu kontaktujte v případě jakýchkoli dotazů týkajících se již probíhajících jazykových kurzů. Obracet se na ni můžete například v případě absencí, dotazů ohledně učiva či speciálních požadavků.

Tel.: +420 733 734 666
E-mail: denisa.muller@jsfan.cz
   

Niki Katsianiku

Lektorka angličtiny a koordinátorka kurzů Wattsenglish v mateřských a základních školách

Niki u nás poprvé začala učit ve školním roce 2016/2017. Po studijní pauze se k nám pak vrátila v září 2019 a od té doby je nedílnou součástí našeho týmu. Niki je zkušená a ostřílená lektorka, kterou jen tak něco nepřekvapí. S dětmi to velice dobře umí, její lekce jsou živé, aktivní a zábavné. Je naší specialistkou na dopolední klubíky s angličtinou a práci s předškolními dětmi. Velmi dobře to ale umí i se školáky a každoročně s námi spolupracuje na letních příměstských táborech. Od února 2023 také vypomáhá na pozici koordinátorky kroužků Wattsenglish ve školkách. Její lekce jsou nápadité a veselé. Niki je certifikovanou lektorkou Wattsenglish

E-mail: niki.katsianikoy@jsfan.cz
                         
 

Eva Wohlgemuthová

Lektorka angličtiny a koordinátorka kurzů Wattsenglish v mateřských a základních školách

 
S Evou jsme poprvé navázali spolupráci v roce 2019, kdy k nám nastoupila jako lektorka AJ pro předškolní děti. Od té doby získala mnoho zkušeností s výukou dětí předškolního, ale i školního věku; se skupinovými kurzy, stejně jako s individuálním doučováním. Mimo to s námi Eva také každoročně spolupracuje na letních příměstských táborech. Je velmi svědomitá, zodpovědná a její lekce jsou plné her, které děti baví. Je certifikovanou lektorkou Wattsenglish. Od února 2023 také vypomáhá na pozici koordinátorky kroužků Wattsenglish ve školkách. Její lekce jsou nápadité a veselé.
 

 

 

LEKTOŘI


Elena Artés García

Lektorka španělštiny a angličtiny

 
 
Elena se přistěhovala do ČR v roce 2017 díky studentskému programu Erasmus a natolik se zamilovala do Prahy, její kultury a jejích obyvatel, že už tu zůstala. Po skončení Erasmu začala studovat na britské univerzitě v Praze a vyučovat angličtinu a španělštinu u nás v JS FAN. Hned v počátku byla proškolena metodou Wattsenglish, kterou doposud implementuje do svých lekcí. Kromě toho se Elena účastní našich letních táborů, kde děti zábavnou metodou vyučuje angličtinu. Díky tomu, že nemluví česky jsou její studenti silně motivováni k používání angličtiny po celou dobu lekce. Zároveń se díky ní děti učí kulturním rozdílům a tomu, jak komunikovat s někým, s kým nesdílejí stejnou řeč. Elena hodně dbá na to, aby byly její lekce zábavné, plné her, písniček a kreativních činností, jako je kreslení nebo psaní básniček.
 
                          

 


Monika Doubravová

Lektorka angličtiny

 
 
Monika se do našeho týmu připojila v září 2022, kdy nastoupila na pozici lektorky AJ v kurzech pro předškolní děti. Je vysokoškolskou studentkou, ale také držitelkou mezinárodního jazykového certifikátu CAE (úroveň C2). Absolvovala také zahraniční studijní pobyt a je certifikovanou lektorkou Wattsenglish
 
                          

 


Klára Francová

Lektorka angličtiny

 
 
Klára je lektorkou JS FAN od ledna 2023. Od malička se pohybuje v anglicky mluvícím prostředí, nejprve v čistě anglické školce, poté na základní škole s rozšířenou výukou cizích jazyků. V roce 2016 se zúčastnila anglického výměnného pobytu v Německu. Angličtinu používá denně i pro komunikaci s rodinou a přáteli. Už na druhém stupni základní školy dosáhla v průběžném testování v angličtině úrovně C1, umí též německy a šest let se učí japonsky. Loni odmaturovala na Pražské konzervatoři v oboru klavír.  
 
                          

 


Naďa Halecká

Lektorka angličtiny

 
 
Naďa je VŠ vzdělaná zdravotní sestra, která se do našeho týmu přidala v lednu 2023. Ačkoli už 32 let pracuje ve zdravotníctvi, angličtina ani její výuka jí není cizí. S angličtinou začínala ve svých 12 letech , potom se intenzívně k angličtině vrátila ve svých 25 letech. Ukončila Státní jazykovou školu -  5 let - absolventskou zkouškou. Před 20 lety byla na studijno-pracovním pobytě v USA , stát Pennsylvánie. Podmínkou absolvování registračních sesterských zkoušek byla IELTS zkouška - Academic level , kterou absolvovala ve Washingtonu, D.C. 
Učit začala hlavně  z důvodu slabé přípravy AJ na ZŠ u školou povinných dětí , s čímž má vlastní zkušenosti, má dvě děti ve věku 14 a 10 let . Angličtinu při své práci ve zdravotnictví učí proto, že chce pomáhat dětem objevovat anglický jazyk hrou . Angličtina je totiž zábava . 
 
                          

 


Soňa Hájíková

Lektorka angličtiny

 

Soňa se připojila do týmu na podzim 2022. Na Karlově univerzitě vystudovala Fakultu humanitních studií a Pedagogickou fakultu – obor učitelství pro 1. stupeň. Své zkušenosti s dětmi získala během téměř dvouletého pobytu v Londýně jako au-pair a učitelka v mateřské škole. V rámci svého mnohaletého pedagogického působení si vyzkoušela individuální doučování, práci v jazykové škole pro dospělé, výuku v mateřském centru a ve školce. Více jak deset let věnovala dětem na základní škole. Je držitelkou mezinárodních certifikátů na úrovni B2 a C1. Její přístup je trpělivý a vstřícný. 

                           

Andrea Hejzlarová

Lektorka angličtiny a němčiny

 

Andrea je mladá a nadšená lektorka angličtiny, která má s prací s dětmi dlouholeté zkušenosti. Od roku 2012 individuálně doučuje anglický a německý jazyk, od roku 2014 se zabývá překlady z anglického jazyka a zkušenosti má například i jako vedoucí na letním táboře. 

Do našeho týmu se Andrea přidala na podzim 2017 jakožto lektorka v MŠ V Zápolí. Od té doby svou působnost rozšířila na kurzy dětí všech úrovní. Nejlépe se jí pracuje s dětmi školního věku, a tak se stala naší specialistkou na tuto věkovou úroveň. Mimo klasických kurzů se Andrea zaměřuje také na individuální lekce a přípravu k jazykovým zkouškám. Andrea je držitelkou mezinárodního jazykového certifikátu FCE (úroveň C1). Je certifikovanou lektorkou Wattsenglish

                           

Mgr. Lenka Kašparová

Lektorka angličtiny a němčiny

Lenka je absolventkou pedagogické fakulty UHK, oboru anglického a německého jazyka se zaměřením na vzdělávání. K našemu týmu se připojila v září 2019, kdy začala učit děti mladšího školního věku. Později se začala specializovat na doučování starších žáků. Zkušenosti s lektorkou prací načerpala v průběhu školní praxe, ale také v jiné jazykové škole a skrz individuální lekce, které vede. 
 
                         
 

 


 

Angelika Kirchen

Lektorka angličtiny v MŠ

 

Angelika je naše seniorní mladá a entuziastická lektorka. Cizí jazyky ji vždycky bavily, nejvíce přitom angličtina. Práce s dětmi je pro ni navíc spíše zábavou, než prací. A děti jí mají rády. V létě 2017 s námi začínala jakožto lektorka a vedoucí na letním táboře s angličtinou. Od září 2017 se do našeho týmu připojila naplno. Je certifikovanou lektorkou Wattsenglish. 

                           

Blanka Krátká

Lektorka angličtiny 

 
Blanku jsme do našeho týmu přibrali v září 2021, kdy jsme jí do péče svěřili několik kroužků v našich partnerských mateřských školách. Blanka k nám ale nepřišla jako žádný zelenáč. V době svého nástupu už měla za sebou více než 2 roky zkušeností jako učitelka v mateřské škole a lektorka anglického jazyka v jedné osobě. Blanka je tedy mezi dětmi předškolního věku jako ryba ve vodě. 
 
        
 

Ing. Monika Lejčková

Lektorka angličtiny 

 
Monika se k nám připojila v září 2021, kdy převzala dva kurzy angličtiny pro děti mladšího školního věku. Monika je vystudovaná pedagožka s mnohalety zkušeností, zodpovědností a nadšením pro práci. 
        
 

Andrea Moudrá

Lektorka angličtiny 

 
Andrea se do našeho týmu přidala v září 2022. Je studentkou 3. ročníku Anglofonních studií. Během studia na gymnáziu na rok vycestovala do Spojených států, kde rok studovala a po návratu do Čech splnila certifikát CAE (C1).
 
Zkušenosti s dětmi načerpala jako lektorka plavání, kterému jsem se věnovala 2 roky, a také jako praktikantka na příměstských táborech.
        
 

Natálie Novotná

Lektorka angličtiny 

 
Taly se k nám přidala v roce 2022. Práci s dětmi se ale s nadšením věnuje již od roku 2018, kdy se stala certifikovanou hlavní vedoucí letního výtvarného tábora, kde každý rok tráví několik týdnů. Zkušenosti mimo to načerpala také jako lektorka street dance, malby a kresby, nebo jako chůva. Je absolventkou Fakulty humanitních studií, kde se zaměřovala na vývojovou psychologii a podílela se výzkumu dětských a adolescentních vrstevnických vztahů v Národním ústavu duševního zdraví. Lásku k angličtině má už od malička a s radostí jí u nás sdílí se svými studenty. 
        
 

Natalia Novyk

Lektorka angličtiny 

 
Nataliia je vášnivá zkušená učitelka angličtiny z Ukrajiny. Pracuje s dětmi z mateřských a základních škol a pomáhá jim zdokonalovat jejich slovní zásobu, čtení s porozuměním a psaní. Má certifikát FCE a je certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish.
        
 

Vojtěch Římal

Lektor angličtiny 

 
Vojta se do našeho týmu připojil v září 2022. Studuje druhým rokem Fakultu Humanitních Studií Univerzity Karlovy. Díky volnosti studia se zde už od prvního ročníku mohl zaměřovat na sociokulturní antropolgii, kterou v budoucnu plánuje dále studovat. S anglickým jazykem se dostal do styku už v útlém věku, nejen ve škole, ale například také ve volnočasových aktivitách. Díky tomu si osvojil slangovou i mluvenou angličtinu vcelku rychle a mohl se tak na střední i základní škole účasnit různých soutěží. Pro práci s dětmi sbíral zkušenosti už jako instruktor na dětském táboře, takže u nás neskákal do slepých vod. Mezi jeho koníčky patří hudba, které se věnuji jakožto baskytarista metalcore kapely a recenzent/člen tuzemského hudebního média. 
        
 

Kristýna Salačová

Lektorka angličtiny 

 
Kristýna se do našeho týmu připojila v roce 2021. Pochází z Liberce a v současné době studuje Aplikovanou ekologii na České zemědělské univerzitě v Praze. S dětmi má bohaté zkušenosti, díky letním dětským táborům, na které jezdí každý rok jako vedoucí. V létě 2022 také poprvé působila jako lektor na anglickém příměstském letním táboře JS FAN. Vyučovat angličtinu pomocí metody Wattsenglish začala v březnu roku 2022, a to na základní škole. V říjnu absolvovala dvoudenní školení a je tedy certifikovanou lektorkou Wattsenglish metody. Od října 2022 pokračuje ve výuce předškolních dětí. Je klidná, trpělivá a veselá. S dětmi je dobrý vztah a snaží se, aby si to s ní vždy užily. Ráda zpívá, tancuje a vyrábí.
 
        
 

Zuzana Snížková

Lektorka angličtiny 

 
Zuzka s námi spolupracuje jako externistka již pěknou řádku let. Začínala jako praktikantka na letních pobytových táborech, pak přešla od práce praktikantky k práci vedoucí a lektorky AJ na táborech (pobytových i příměstských) a následně začala vést kroužky angličtiny ve školkách, u čehož už zůstala. Zuzka je energická, veselá lektorka, kterou děti zbožňují. 
 
        
 

Sára Svobodová

Lektorka angličtiny 

 
Sára se k nám připojila v říjnu 2021, kdy nastoupila jako lektorka kroužků AJ v MŠ. Sáru práce s předškolními dětmi prostě baví, což si potvrdila například při své roční práci au-pair ve Spojených Státech. Kromě předškolních dětí učí také školáky, kde se specializuje na individuální výuku a doučování. Je energická, veselá, usměvavá a nápaditá. Lekce s ní si děti užívají.
 
        
 

Veronika Vintnerová

Lektorka angličtiny 

 
Veronika se do našeho týmu připojila v říjnu 2022, kdy nastoupila na pozici lektorky AJ v kurzech pro předškolní děti. Je studentkou University of New York in Prague. Ve Spojených státech také absolvovala několik studijních pobytů. Je certifikovanou lektorkou Wattsenglish a držitelkou certifikátu FCE.
        
 

Hana Wohlgemuthová

Lektorka angličtiny

 
S Hankou jsme poprvé navázali spolupráci v roce 2021 v rámci letního příměstského tábory v Dolních Chabrech, kde učila angličtinu a starala se o děti. Z důvodu oboustranné spokojenosti jsme spolupráci v říjnu 2022 rozšířili také na výuku angličtiny v mateřských školách.
 

 

 


Tereza Žemlová

Lektorka angličtiny

 
Terezka se k nám poprvé připojila v létě 2021, a to jako lektorka angličtiny a vedoucí na příměstském táboře na Chodově. Na tuto spolupráci jsme následně navázali také v novém školním roce. Od října 2021 u nás Terka vede kroužky AJ ve školkách a také docházkové kurzy AJ pro malé školáčky. Kromě toho, že je lektorkou AJ, Terezka také studuje učitelství pro 1.stupeň ZŠ.
 

 

 

 

 
 
 
Spokojenost s kurzem a lektorkou

"...dcera Bětka Teuberová navštěvuje ve Vaší jazykkové škole vysoce profesionální, hravé, motivační, laskavé a radostně vedené kurzy paní učitelkou Angelikou Kirchen..."

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference