Nahoru

Náš tým

Výuka jazyků, má-li být úspěšná, klade vysoké nároky nejenom na samotnou znalost jazyka, ale i na pedagogické dovednosti lektora. Dvojnásob to pak platí při práci s dětmi. Z tohoto důvodu lektory a lektorky nevybíráme jenom na základě jejich jazykové úrovně ale také na základě jejich individuálních schopností a talentu pro práci s dětmi.

V naší škole zaměstnáváme jak české lektory a lektorky, tak i lektory/lektorky ze zahraničí. U nás v JS FAN nevěříme na rozlišování „rodilých“ a „nerodilých“ mluvčích. Věříme, že národnost lektora nemá vypovídací hodnotu o úrovni jeho jazykových znalostí a lektorských kompetencí. V dnešním globalizovaném světě se navíc dostáváme do komunikačních situací s lidmi z celého světa. Navykání dětí na nejrůznější přízvuky již od útlého věku považujeme za výhodu.

Rozlišování „rodilých“ a „nerodilých“ mluvčích navíc odporuje evropskému právu. Proti němu hovoří článek 21 Listiny Základních Práv Evropské Unie.

Všichni naši lektoři disponují znalostí jazyka na vysoké úrovni (minimálně úroveň B2 evropského referenčního rámce pro kurzy nejmenších dětí a úrovní C1 pro kurzy starších dětí a dospělých) stejně jako pedagogickými dovednostmi. Lektory si vybíráme také podle toho, aby uměli pracovat s dětmi; byli entuziastičtí, vstřícní a schopní vyhovět individuálním potřebám svých studentů. Lektoři jsou také průběžně proškolováni a metodicky vedeni.

 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Renáta Prokopová 

Ředitelka

 
 
Renata je zakladatelkou a ředitelkou naší jazykové školy, zároveň je však také aktivní lektorkou anglického jazyka. Ve své práci se zaměřuje na výuku dětí mateřských a základních škol. Renata má za sebou střední pedagogické vzdělánístátní zkoušku z anglického jazyka a třicet let pedagogické praxe. Od svých pedagogických počátků až do současnosti pracovala jako učitelka ve dvou mateřských školách, vykonávala práci učitelky angličtiny na základní škole, vyučovala v soukromé jazykové škole a nakonec se rozhodla začít sama podnikat a založit vlastní jazykovou školu. Díky svým mnohaletým zkušenostem dokáže Renata přesně odhadnout, co které dítě potřebuje a přizpůsobit výuku jeho potřebám. Ve své práci vždy usiluje nejenom o to, aby děti látku zvládly, ale také o to, aby je práce bavila a aby si vytvořily pozitivní vazbu k anglickému jazyku jako takovému. Od loňského roku je také certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd.
 
Renátu kontaktujte v případě dotazů spojených s docházkovými kurzy AJ v JS FAN na Chodově. Renáta je také hlavní kontaktní osobou pro případ úředních záležitostí.
 
Telefon: +420 777 147 599
E-mail: jsfan@jsfan.cz
   

Lucie Kohoutová 

Zástupkyně ředitelky 

 

Lucka působí v naší jazykové škole už od svých 15 let, kdy začala jezdit na letní tábory s angličtinou. Během let v JS FAN si vyzkoušela všechny možné pozice, díky čemuž se v činnosti školy velmi dobře orientuje. Pracovala jako praktikantka, vedoucí i lektorka na letních táborech; vyučovala angličtinu v mateřských školách; vyučovala v docházkových kurzech angličtiny pro děti a vedla individuální lekce angličtiny pro děti. Od roku 2016 vystupuje ve vedení společnosti. Mezi její hlavní pracovní kompetence patří kompletní organizace a koordinace externích kurzů a oblast marketingu. Doplňkově se také stále věnuje výuce u které, jak říká, relaxuje. Její specializací je práce s předškolními dětmi a dětmi mladšího školního věku, jejichž kurzy vede velmi hravou a interaktivní metodou Wattsenglish.

Lucka je držitelkou bakalářského titulu z psychologie a genderových studií, který získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Následně své vzdělání doplnila na Vysoké škole finanční a správní, kde absolvovala obor Marketingová komunikace. Kromě toho je držitelkou certifikátu FCEcertifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd.

Lucku kontaktujte v případě zájmu o otevření nového kurzu Wattsenglish v MŠ či ZŠ a v případě jakékoli agendy týkající se marketingu a propagace. 
 

Telefon: +420 776 723 036
E-mail: lucie.prokopova@jsfan.cz
   

Nela Švancarová 

Koordinátorka kurzů Wattsenglish v mateřských a základních školách po Praze

 
 

Nela pro naší jazykovou školu pracuje už opravdu dlouhou dobu. Před celými 10 lety začínala jakožto praktikantka na letních táborech s angličtinou, kde vzápětí začala také učit angličtinu. Následovaly 3 roky výuky ve školkách a od roku 2017 nastoupila na pozici koordinátora pro výuku v mateřských a základních školách. Díky své otevřené a aktivní povaze je nepostradatelnou součástí našeho týmu. Nela je certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd. a absolventkou České zemědělské univerzity v Praze. 

Nelu kontaktujte v případě dotazů týkajících se probíhajících a rozjíždějících se kurzů AJ Wattsenglish ve školkách a školách.
 

Tel.: +420 777 866 348
E-mail: nela.svancarova@jsfan.cz
   

Denisa Müller Honsová, DiS.

Koordinace docházkových jazykových kurzů v JS FAN

 
 
Denisa je vždy dobře naladěná a energická lektorka, která se do našeho týmu přidala v září 2017. Po dokončení gymnázia absolvovala několik studijních pobytů v Anglii, Rakousku a Německu, kde ke studiu pracovala jako doučující v českých a  slovenských rodinách. Dále vystudovala VOŠ prevence kriminality. Mluví anglicky, německy, italsky a do budoucna by se ráda naučila i švédsky. 

Je držitelkou certifikátu FCE a Goethe certifikátu na úrovni C1Kromě studia ráda cestuje (hlavně Rakousko a Itálie), věnuje se rodině a učí v jazykové škole. Od podzimu 2017 je také certifikovanou lektorkou Wattsenglish. 

Denisu kontaktujte v případě jakýchkoli dotazů týkajících se již probíhajících jazykových kurzů. Obracet se na ni můžete například v případě absencí, dotazů ohledně učiva či speciálních požadavků.

Tel.: +420 733 734 666
E-mail: denisa.muller@jsfan.cz
   

 

LEKTOŘI


 

Elena Artés García

Lektorka španělštiny a angličtiny

 
 
Elena se přistěhovala do ČR v roce 2017 díky studentskému programu Erasmus a natolik se zamilovala do Prahy, její kultury a jejích obyvatel, že už tu zůstala. Po skončení Erasmu začala studovat na britské univerzitě v Praze a vyučovat angličtinu a španělštinu u nás v JS FAN. Hned v počátku byla proškolena metodou Wattsenglish, kterou doposud implementuje do svých lekcí. Kromě toho se Elena účastní našich letních táborů, kde děti zábavnou metodou vyučuje angličtinu. Díky tomu, že nemluví česky jsou její studenti silně motivováni k používání angličtiny po celou dobu lekce. Zároveń se díky ní děti učí kulturním rozdílům a tomu, jak komunikovat s někým, s kým nesdílejí stejnou řeč. Elena hodně dbá na to, aby byly její lekce zábavné, plné her, písniček a kreativních činností, jako je kreslení nebo psaní básniček.
 
                          

 


Hana Barnetová

Lektorka angličtiny

 
 
Hanka se k nám připojila v září 2021 jako posila pro kroužky v mateřských školách. Hanka je zkušená lektorka, která pracovala již v několika jazykových školách, a zároveň maminka malé holčičky, a proto dobře ví, co předškolní děti potřebují a co je baví.
                          

 


Markéta Boučková

Lektorka angličtiny

 
 
Markéta se k nám připojila v září 2021 jako posila pro docházkové kurzy školních dětí. S výukou dětí měla už tou dobou dva roky zkušeností, a to jak ze státní základní a mateřské školy, tak i ze skoukromé agentury. Zároveň disponuje mezinárodní jazykovou zkouškou TEFL, tedy speciální jazykovou zkouškou pro lektorky angličtiny. 
                          

 


Richard Capes

Lektor angličtiny

 
 
Richard s naší jazykovou školou spolupracuje od roku 2018. Do Prahy se přistěhoval za prací z Británie, odkud pochází. V práci se zaměřuje na děti staršího školního věku, teenagery a dospělé. Richard je naším specialistou na konverzační lekce a individuální hodiny s rodilým mluvčím. Od roku 2020 vede Richard naše online konverzační lekce.
                          

 


Jenna Cleaveland

Lektorka angličtiny 

Jenna se do našeho týmu připojila v září 2019, jako specialistka na firemí kurzy angličtiny. Kromě firemních kurzů je zvyklá učit také všechny ostatní typy kurzů angličtiny pro dospělé a teenagery. Jenna pochází z USA a v Prahu nazývá svým druhým domovem. 
                           

Andrea Hejzlarová

Lektorka angličtiny 

 

Andrea je mladá a nadšená lektorka angličtiny, která má s prací s dětmi dlouholeté zkušenosti. Od roku 2012 individuálně doučuje anglický a německý jazyk, od roku 2014 se zabývá překlady z anglickéh jazyka a zkušenosti má například i jako vedoucí na letním táboře. 

Do našeho týmu se Andrea přidala na podzim 2017 jakožto lektorka v MŠ V Zápolí. Od té doby svou působnost rozšířila na kurzy dětí všech úrovní. Nejlépe se jí pracuje s dětmi školního věku, a tak se stala naší specialistkou na tuto věkovou úroveň. Mimo klasických kurzů se Andrea zaměřuje také na individuální lekce a přípravu k jazykovým zkouškám. Je certifikovanou lektorkou Wattsenglish

                           

Lenka Kašparová

Lektorka angličtiny a němčiny

Lenka je absolventkou pedagogické fakulty UHK, oboru anglického a německého jazyka se zaměřením na vzdělávání. K našemu týmu se připojila v září 2019, kdy začala učit děti mladšího školního věku. Zkušenosti s lektorkou prací načerpala v průběhu školní praxe, ale také v jiné jazykové škole a skrz individuální lekce, které vede. 
 
                         
 

Niki Katsianiku

Lektorka angličtiny

Niki je naše "od roku 2019 navrátivší" lektorka. Angličtinu ve školkách pro nás učila už ve školním roce 2016/2017. Po studijní pauze se k nám pak v září 2019, k naší radosti, alespoň na pár hodin v týdnu vrátila. Niki je zkušená a ostřílená lektorka, kterou jen tak něco nepřekvapí. S dětmi to velice dobře umí, její lekce jsou živé, aktivní a zábavné. Niki je certifikovanou lektorkou Wattsenglish
                         
 

Angelika Kirchen

Lektorka angličtiny v MŠ

 

Angelika je naše nová mladá a entuziastická lektorka. Cizí jazyky ji vždycky bavily, nejvíce přitom angličtina. Práce s dětmi je pro ni přitom více zábavou, než prací. A děti jí mají rády. V létě 2017 s námi začínala jakožto lektorka a vedoucí na letním táboře s angličtinou. Od září 2017 se do našeho týmu připojuje naplno. Je certifikovanou lektorkou Wattsenglish. 

                           

Antonie Kirchen

Lektorka angličtiny 

 
Týna se k našemu týmu připojila v září 2018 poté, co s námi v létě absolvovala letní tábory, kde se osvědčila jako lektorka. Hravě zvládá práci s předškolními dětmi, stejně jako se staršími školáky. Její lekce jsou nápadité a zábavné. Týna zkrátka děti umí zaujmout a vymyslet jim edukativní činnosti, které mají spád a které je zaujmou.
 
        
 

Tereza Klimszová

Lektorka angličtiny 

 
Terzka do naší jazykové školy nastoupila v září 2020 a ihned se stala důležitou součástí týmu. Při práci se specializuje na výuku starších školních dětí a je přeborník na online výuku.
        
 

Blanka Krátká

Lektorka angličtiny 

 
Blanku jsme do našeho týmu přibrali v září 2021, kdy jsme jí do péče svěřili několik kroužků v našich partnerských mateřských školách. Blanka k nám ale nepřišla jako žádný zelenáč. V době svého nástupu už měla za sebou více než 2 roky zkušeností jako učitelka v mateřské škole a lektorka anglického jazyka v jedné osobě. Blanka je tedy mezi dětmi předškolního věku jako ryba ve vodě. 
 
        
 

Monika Lejčková

Lektorka angličtiny 

 
Monika se k nám připojila v září 2021, kdy převzala dva kurzy angličtiny pro děti mladšího školního věku. Monika je vystudovaná pedagožka s mnohalety zkušeností, zodpovědností a nadšením pro práci. 
 
        
 

Zuzana Snížková

Lektorka angličtiny 

 
Zuzka s námi spolupracuje jako externistka již pěknou řádku let. Začínala jako praktikantka na letních pobytových táborech, pak přešla od práce praktikantky k práci vedoucí a lektorky AJ na táborech (pobytových i příměstských) a následně začala vést kroužky angličtiny ve školkách, u čehož už zůstala. Zuzka je energická, veselá lektorka, kterou děti zbožňují. 
 
        
 

Sára Svobodová

Lektorka angličtiny 

 
Sára se k nám připojila v říjnu 2021, kdy nastoupila jako lektorka kroužků AJ v MŠ. Sáru práci s předškolními dětmi prostě baví, což si potvrdila například při své roční práci au-pair ve Spojených Státech. 
 
        
 

Iveta Vlasáková

Lektorka angličtiny 

 
Iveta se k našemu týmu přidala v říjnu 2021, jakožto lektorka angličtiny pro naše nejmladší studenty a žáky 1.třídy ZŠ. Iveta je držitelkou mezinárodního certifikátu CAE a kromě toho ji pro práci kvalifikuje její velmi kladný vztah k dětem. 
 
        
 

Eva Wohlgemuthová

Lektorka angličtiny

 
 

S Evou jsme začali spolupracovat v květnu 2019, kde suplovala v některých našich lekcích a následně v létě 2019,  na letních příměstských táborech, kde učila angličtinu. A jelikož nám spolupráce sedla, v září 2019 jsme na ni navázali a svěřili jí některé z kurzů angličtiny pro předškolní děti. Eva je velice spolehlivá, svědomitá a pečlivá. Při práci si ráda hraje, ale zároveň bere svou práci vážně a dbá na vyváženost každé lekce. 

 

 

 


Tereza Žemlová

Lektorka angličtiny

 
 

Terezka se k nám poprvé připojila v létě 2021, a to jako lektorka angličtiny a vedoucí na příměstském táboře na Chodově. Na tuto spolupráci jsme následně navázali také v novém školním roce. Od října 2021 u nás Terka vede kroužky AJ ve školkách a také docházkové kurzy AJ pro malé školáčky. Kromě toho, že je lektorkou AJ, Terezka také studuje učitelství pro 1.stupeň ZŠ.

 

 

 

 

 
 
 
Spokojenost s kurzem a lektorkou

"...dcera Bětka Teuberová navštěvuje ve Vaší jazykkové škole vysoce profesionální, hravé, motivační, laskavé a radostně vedené kurzy paní učitelkou Angelikou Kirchen..."

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference