Nahoru

Náš tým

Výuka jazyků, má-li být úspěšná, klade vysoké nároky nejenom na samotnou znalost jazyka, ale i na pedagogické dovednosti lektora. Dvojnásob to pak platí při práci s dětmi. Z tohoto důvodu lektory a lektorky nevybíráme jenom na základě jejich jazykové úrovně ale také na základě jejich individuálních schopností a talentu pro práci s dětmi.

V naší škole zaměstnáváme jak české lektory a lektorky, tak i lektory/lektorky ze zahraničí. U nás v JS FAN nevěříme na rozlišování „rodilých“ a „nerodilých“ mluvčích. Věříme, že národnost lektora nemá vypovídací hodnotu o úrovni jeho jazykových znalostí a lektorských kompetencí. V dnešním globalizovaném světě se navíc dostáváme do komunikačních situací s lidmi z celého světa. Navykání dětí na nejrůznější přízvuky již od útlého věku považujeme za výhodu.

Rozlišování „rodilých“ a „nerodilých“ mluvčích navíc odporuje evropskému právu. Proti němu hovoří článek 21 Listiny Základních Práv Evropské Unie.

Všichni naši lektoři disponují znalostí jazyka na vysoké úrovni (minimálně úroveň B2 evropského referenčního rámce pro kurzy nejmenších dětí a úrovní C1 pro kurzy starších dětí a dospělých) stejně jako pedagogickými dovednostmi. Lektory si vybíráme také podle toho, aby uměli pracovat s dětmi; byli entuziastičtí, vstřícní a schopní vyhovět individuálním potřebám svých studentů. Lektoři jsou také průběžně proškolováni a metodicky vedeni.

 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Mgr. Renáta Prokopová 

Ředitelka

 
 
Renata je zakladatelkou a ředitelkou naší jazykové školy, zároveň je však také aktivní lektorkou anglického jazyka. Ve své práci se zaměřuje na výuku dětí mateřských a základních škol. Renata má za sebou střední pedagogické vzdělánístátní zkoušku z anglického jazyka a třicet let pedagogické praxe. Od svých pedagogických počátků až do současnosti pracovala jako učitelka ve dvou mateřských školách, vykonávala práci učitelky angličtiny na základní škole, vyučovala v soukromé jazykové škole a nakonec se rozhodla začít sama podnikat a založit vlastní jazykovou školu. Díky svým mnohaletým zkušenostem dokáže Renata přesně odhadnout, co které dítě potřebuje a přizpůsobit výuku jeho potřebám. Ve své práci vždy usiluje nejenom o to, aby děti látku zvládly, ale také o to, aby je práce bavila a aby si vytvořily pozitivní vazbu k anglickému jazyku jako takovému. Od loňského roku je také certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd.
 
Renátu kontaktujte v případě dotazů spojených s docházkovými kurzy AJ v JS FAN na Chodově. Renáta je také hlavní kontaktní osobou pro případ úředních záležitostí.
 
Telefon: +420 777 147 599
E-mail: jsfan@jsfan.cz
   

Ing. Lucie Kohoutová 

Zástupkyně ředitelky 

 

Lucka působí v naší jazykové škole už od svých 15 let, kdy začala jezdit na letní tábory s angličtinou. Během let v JS FAN si vyzkoušela všechny možné pozice, díky čemuž se v činnosti školy velmi dobře orientuje. Pracovala jako praktikantka, vedoucí i lektorka na letních táborech; vyučovala angličtinu v mateřských školách; vyučovala v docházkových kurzech angličtiny pro děti a vedla individuální lekce angličtiny pro děti. Od roku 2016 vystupuje ve vedení společnosti. Mezi její hlavní pracovní kompetence patří kompletní organizace a koordinace externích kurzů a oblast marketingu. Doplňkově se také stále věnuje výuce u které, jak říká, relaxuje. Její specializací je práce s předškolními dětmi a dětmi mladšího školního věku, jejichž kurzy vede velmi hravou a interaktivní metodou Wattsenglish.

Lucka je držitelkou bakalářského titulu z psychologie a genderových studií, který získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Následně své vzdělání doplnila na Vysoké škole finanční a správní, kde absolvovala obor Marketingová komunikace. Kromě toho je držitelkou certifikátu FCEcertifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd.

Lucku kontaktujte v případě zájmu o otevření nového kurzu Wattsenglish v MŠ či ZŠ a v případě jakékoli agendy týkající se marketingu a propagace. 
 

Telefon: +420 776 723 036
E-mail: lucie.prokopova@jsfan.cz
   

Bc. Nela Švancarová 

Koordinátorka kurzů Wattsenglish v mateřských a základních školách po Praze

 
 

Nela pro naší jazykovou školu pracuje už opravdu dlouhou dobu. Před celými 10 lety začínala jakožto praktikantka na letních táborech s angličtinou, kde vzápětí začala také učit angličtinu. Následovaly 3 roky výuky ve školkách a od roku 2017 nastoupila na pozici koordinátora pro výuku v mateřských a základních školách. Díky své otevřené a aktivní povaze je nepostradatelnou součástí našeho týmu. Nela je certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd. a absolventkou České zemědělské univerzity v Praze. 

Nelu kontaktujte v případě dotazů týkajících se probíhajících a rozjíždějících se kurzů AJ Wattsenglish ve školkách a školách.
 

Tel.: +420 777 866 348
E-mail: nela.svancarova@jsfan.cz
   

Denisa Müller Honsová, DiS.

Koordinace docházkových jazykových kurzů v JS FAN

 
 
Denisa je vždy dobře naladěná a energická lektorka, která se do našeho týmu přidala v září 2017. Po dokončení gymnázia absolvovala několik studijních pobytů v Anglii, Rakousku a Německu, kde ke studiu pracovala jako doučující v českých a  slovenských rodinách. Dále vystudovala VOŠ prevence kriminality. Mluví anglicky, německy, italsky a do budoucna by se ráda naučila i švédsky. 

Je držitelkou certifikátu FCE a Goethe certifikátu na úrovni C1Kromě studia ráda cestuje (hlavně Rakousko a Itálie), věnuje se rodině a učí v jazykové škole. Od podzimu 2017 je také certifikovanou lektorkou Wattsenglish. 

Denisu kontaktujte v případě jakýchkoli dotazů týkajících se již probíhajících jazykových kurzů. Obracet se na ni můžete například v případě absencí, dotazů ohledně učiva či speciálních požadavků.

Tel.: +420 733 734 666
E-mail: denisa.muller@jsfan.cz
   

 

LEKTOŘI


 

Artés Elena

Lektorka španělštiny a angličtiny

 
 
Elena se přistěhovala do ČR v roce 2017 díky studentskému programu Erasmus a natolik se zamilovala do Prahy, její kultury a jejích obyvatel, že už tu zůstala. Po skončení Erasmu začala studovat na britské univerzitě v Praze a vyučovat angličtinu a španělštinu u nás v JS FAN. Hned v počátku byla proškolena metodou Wattsenglish, kterou doposud implementuje do svých lekcí. Kromě toho se Elena účastní našich letních táborů, kde děti zábavnou metodou vyučuje angličtinu. Díky tomu, že nemluví česky jsou její studenti silně motivováni k používání angličtiny po celou dobu lekce. Zároveń se díky ní děti učí kulturním rozdílům a tomu, jak komunikovat s někým, s kým nesdílejí stejnou řeč. Elena hodně dbá na to, aby byly její lekce zábavné, plné her, písniček a kreativních činností, jako je kreslení nebo psaní básniček.
 
                          

 


Mgr. et Bc. Magdaléna Bauerová

Lektorka angličtiny

 
 
Magdaléna se do našeho týmu připojila v zimě 2018 a působí jako lektorka angličtiny a španělštiny v dětských kurzech. Oba své tituly získala při studiu jazyků a učitelství na Karlově a Západočeské univerzitě. Během svého života také absolvovala půlroční program Erasmus, a to ve španělské Zaragoze. Praxi získala na Základní škole sv. Voršily v Praze a na Waldorfském lyceu (SOŠ). Vedle kurzů v naší jazykové škole také soukromě vyučuje AJ, ŠJ a ČJ.
 
 
                            

Bc. Eva Bílá

Lektorka angličtiny 

 
Eva je jedna z našich nejzkušenějších a služebně nejstarších lektorek, bez které už si to pomalu neumíme představit. Baví ji práce se všemi věkovými kategoriemi, zejména pak s dětmi staršího školního věku. Kromě anglického jazyka ji zajímají i reálie a kultura anglicky mluvících zemí, což je často vidět i v jejích hodinách. 
 
Po maturitě na pražském Gymnáziu Opatov odjela na rok do Velké Británie, kde pracovala ve škole pro mladé lidi s postižením. Po návratu vystudovala bakalářský program na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk - Pedagogika. V současné době dokončuje navazující magisterské studium ve stejném oboru.
 
        
 

Bc. Lenka Cachová

Lektorka angličtiny a němčiny

Lenka je absolventkou pedagogické fakulty UHK, oboru anglického a německého jazyka se zaměřením na vzdělávání. K našemu týmu se připojila v září 2019, kdy začala učit děti mladšího školního věku. Zkušenosti s lektorkou prací načerpala v průběhu školní praxe, ale také v jiné jazykové škole a skrz individuální lekce, které vede. 
 
                         
 

Richard Capes

Lektor angličtiny 

Richard s naší jazykovou školou spolupracuje od roku 2018. Do Prahy se přistěhoval za prací z Británie, odkud pochází. V práci se zaměřuje na děti staršího školního věku, teenagery a dospělé. Richard je naším specialistou na konverzační lekce a individuální hodiny s rodilým mluvčím. 

 

                           

Cleaveland Jenna

Lektorka angličtiny 

Jenna se do našeho týmu připojila v září 2019, jako specialistka na firemí kurzy angličtiny. Kromě firemních kurzů je zvyklá učit také všechny ostatní typy kurzů angličtiny pro dospělé a teenagery. Jenna pochází z USA a v Prahu nazývá svým druhým domovem. 
                           

Mgr. Zuzana Foltýnová

Lektorka angličtiny

 
 

Zuzana je zkušená lektorka, která v naší jazykové škole působí druhým rokem. Ve své práci se zaměřuje na dospělé a na předškolní děti. Pro její práci ji plně kvalifikuje magisterský titul z učitelství anglického jazyka, který získala na filozofické fakultě Univerzity Pardubice a cambridgeská zkouška CAE (úroveň C1).

Kromě toho je certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd. a má za sebou léta praxe, ať už jako au-pair v britské rodině, lektorka pardubické jazykové školy nebo učitelka na základní škole.

 
   

Bc. Eliška Fraňková

Lektorka angličtiny a italštiny

 
Eliška se do našeho týmu připojila v říjnu 2018. Nastupovala na pozici lektorky angličtiny ve školkách, ale vzápětí se ujala také vedení dopoledního programu s angličtinou pro předškolní dětí přímo u nás v JS FAN. A okamžitě se osvědčila. Kromě perfektní jazykové vybavenosti je Eliška duší psycholog (psychologii dokonce studuje) a pedagog. Dětem skutečně rozumí, umí je zaujmout, umí pružně reagovat na jejich potřeby a přizpůsobit se jim. Je velice kreativní a energická, díky čemuž jsou její lekce zábavné a efektivní zároveň. Italštinu i angličtinu Eliška vypilovala na univerzitě v Bologni, kde studovala psychologii v rámci anglicko-italského studijního programu. Znalosti italštiny pak posilovala také v rámci výměnných pobytů a stáží v Terstu a Římě. Z italštiny má maturitní zkoušku odpovídající úrovni C1-C2.
 
        
 

Michal Gloser

Lektor angličtiny

 

Michael je mladý entuziastický lektor AJ, který se k našemu týmu připojil v září 2017. V současnosti je studentem medicíny na UK. Angličtinu vyučuje v MŠ Satalice, kde mimo jiné také vyučuje sportovní kroužek. Michal je velice svědomitý, zodpovědný a veselý. S dětmi to opravdu umí a ty ho mají rády. Je certifikovaným lektorem metody Wattsenglish.

                           

Andrea Hejzlarová

Lektorka angličtiny 

 

Andrea je mladá a nadšená lektorka angličtiny, která má s prací s dětmi dlouholeté zkušenosti. Od roku 2012 individuálně doučuje anglický a německý jazyk, od roku 2014 se zabývá překlady z anglickéh jazyka a zkušenosti má například i jako vedoucí na letním táboře. 

Do našeho týmu se Andrea přidala na podzim 2017 jakožto lektorka v MŠ V Zápolí. Od té doby svou působnost rozšířila na kurzy dětí všech úrovní. Nejlépe se jí pracuje s dětmi školního věku, a tak se stala naší specialistkou na tuto věkovou úroveň. Mimo klasických kurzů se Andrea zaměřuje také na individuální lekce a přípravu k jazykovým zkouškám. Je certifikovanou lektorkou Wattsenglish

                           

Katsianiku Niki

Lektorka angličtiny

Niki je naše "od roku 2019 navrátivší" lektorka. Angličtinu ve školkách pro nás učila už ve školním roce 2016/2017. Po studijní pauze se k nám pak v září 2019, k naší radosti, alespoň na pár hodin v týdnu vrátila. Niki je zkušená a ostřílená lektorka, kterou jen tak něco nepřekvapí. S dětmi to velice dobře umí, její lekce jsou živé, aktivní a zábavné. Niki je certifikovanou lektorkou Wattsenglish
                         
 

Angelika Kirchen

Lektorka angličtiny v MŠ

 

Angelika je naše nová mladá a entuziastická lektorka. Cizí jazyky ji vždycky bavily, nejvíce přitom angličtina. Práce s dětmi je pro ni přitom více zábavou, než prací. A děti jí mají rády. V létě 2017 s námi začínala jakožto lektorka a vedoucí na letním táboře s angličtinou. Od září 2017 se do našeho týmu připojuje naplno. Je certifikovanou lektorkou Wattsenglish. 

                           

Antonie Kirchen

Lektorka angličtiny 

 
Týna je jednou z nejnovějších a nejmladších lektorek v našem týmu. Do JS FAN nastoupila jako lektorka v září 2018 poté, co s námi v létě absolvovala letní tábory, kde se osvědčila jako lektorka. Týna se specializuje na práci s předškolními dětmi, která jí baví a kterou perfektně umí. Její lekce jsou nápadité a zábavné. Týna zkrátka děti umí zaujmout a vymyslet jim edukativní činnosti, které mají spád a které je zaujmou.
 
        
 

Lan Huong Le

Lektorka angličtiny 

 

Lan je velice svědomitá zahraniční lektorka, která svou učitelskou profesi vnímá jako poslání. Je držitelkou mezinárodního učitelského certifikátu TOEFL, který dokládá její jazykové znalosti na úrovni rodilého mluvčí. K našemu týmu se připojila v létě 2019, jakožto lektorka AJ na letním příměstském táboře v Běchovicích. Následně pokračovala v práci jako lektorka AJ v kurzech školních dětí. 

                         

Tenneal Ward

Lektorka angličtiny

 
 

Tenneal s námi spolupracuje od roku 2017, kdy nastoupila jako certifikovaná lektorka AJ Wattsenglish v mateřských školách. V následujících letech kromě přeškolních dětí učila také mladší školáky na různých úrovních, účastnila se našich letních příměstských táborů a vedla anglickou družinu v ZŠ Mládí. Tenneal je lektorka na svém místě. Její lekce jsou plné kreativních nápadů, činností a her, které děti prostě baví. Zároveň v sobě snoubí výhody rodilého mluvčí a českého lektora, jelikož česky sice nemluví, ale rozumí, a tak může pružně reagovat na dotazy a potřeby dětí. 

 
 

 

 


Eva Wohlgemuthová

Lektorka angličtiny

 
 

S Evou jsme začali spolupracovat v květnu 2019, kde suplovala v některých našich lekcích a následně v létě 2019,  na letních příměstských táborech, kde učila angličtinu. A jelikož nám spolupráce sedla, v září 2019 jsme na ni navázali a svěřili jí některé z kurzů angličtiny pro předškolní děti. Eva je velice spolehlivá, svědomitá a pečlivá. Při práci si ráda hraje, ale zároveň bere svou práci vážně a dbá na vyváženost každé lekce. 

 
 

 

 

 

 
Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference