Nahoru

Wattsenglish kurzy v MŠ a ZŠ

Kroužky AJ metodou Wattsenglish probíhají v partnerských mateřských školách a jsou určeny výhradně pro děti z těchto školek.

Seznam aktuálně otevřených kurzů (kurzů, do kterých se stále můžete přihlašovat) najdete v sekci PŘIHLÁŠKY.

Maňáska Maggie si můžete zakoupit na eshopu Noe.cz.

V případě zájmu rádi otevřeme kurz i ve Vaší školce. V případě zájmu nás kontaktujte a my se Vám co nejdříve ozveme.

O Wattsenglish metodice

Metodika Wattsenglish byla vytvořena ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty. Je založena na principu přirozeného osvojování si řeči, děti se učí angličtinu stejným způsobem, jako mateřskou řeč - tedy za pomoci aktivní nápodoby, odposlouchávání a opakování. Využívá edukativní hry, zábavné aktivity a postupy.

Cílem výuky angličtiny v mateřské škole je vytvoření pozitivního vztahu k angličtině a budování pevných základů, na kterých bude dítě stavět v rámci dalšího studia. Angličtina probíhá v přirozeném prostředí dětí a využívá činnosti, které jsou jim blízké. Díky tomu si děti na angličtinu rychle zvykají a nemají z ní strach a velmi rychle se učí reagovat na jednoduché anglické pokyny, odpovídat na jednoduché dotazy a pojmenovávat základní předměty. Naším cílem není pouze to, abychom děti "něco naučili", ale také to, aby je výuka bavila. 

Specifikace kurzu

Jak často?

Výuka probíhá standardně 1x nebo 2x týdně, a to v časové dotaci buď 25 minut nebo 45 minut. Konkrétní rozvrh závisí na možnostech a preferencích školky a odvíjí se také od dostupnosti lektora.
 

Kdy se začíná a kdy končí?

Není-li se školkou domluveno jinak, lekce zpravidla začínají první říjnový týden a končí na konci května. V červnu obvykle probíhají náhrady, je-li to třeba a pokud to program školky umožňuje.

​Všechny naše kurzy jsou roční s návazností do dalších let. Registrace tedy platí na celý školní rok, odhlášení je možné jen z vážných důvodů a po vzájemné dohodě.


Kde?

Kroužky probíhají přímo v prostorách dané mateřské školy.
 

Jaké jsou podmínky otevření?

Minimální počet dětí nutný pro otevření kurzu  je 15 dětí na školku a 8 dětí na skupinu, není-li domluveno jinak. Otevření kurzu pro nižší počet účastníků je podmíněn novou cenovou nabídkou a vzájemnou dohodou.
 

Kdo kurzy vede?

Kurzy jsou vedeny lektory z naší jazykové školy. Lektoři jsou většinou české národnosti. Všichni lektoři jsou proškoleni metodikou Wattsenglish a mluví na děti striktně anglicky, čímž podporují proces přirozeného osvojování si řeči.
 

Kolik to stojí?

Cena kurzu závisí na různých fakorech, jako je frekvence, délka lekce, počet studentů, počet lekcí či podmínky nastavené školkou (výše nájemného, které hradíme). Z toho důvodu se cena v jednotlivých školkách může lišit. Cenu jednotlivých kurzů najdete vždy u přihlášky do kurzu.
 

Jak se přihlásit?

Registrace je u nás jednoduchá a rychlá. Stačí vyplnit krátký registrační formulář, který najdete zde. Obratem Vám od nás přijde potvrzení přijaté přihlášky a následně zálohová faktura. Naše koordinátorka Vám také zašle důležité organizační informace.
 

Proč zahájit výuku cizího jazyka v raném věku dítěte? 

Děti předškolního a mladšího školního věku se nacházejí v jedinečném životním období, které umožňuje studium jazyka zcela přirozenou a nenásilnou formou. Dítě je v tomto životním období schopno vstřebávat cizí řeč stejným způsobem, jako řeč mateřskou. Jak naznačují studie současných psycholingvistů, v pozdějším věku se tato schopnost pozvolna vytrácí a ze studia cizí řeči se stává složitější proces.

Tím, že si dítě v raném věku vytvoří základy druhého jazykového centra, se mu otevírá cesta k jednoduššímu studiu jazyků v budoucnu. Následné nabalování dalších a dalších znalostí angličtiny pro něj bude mnohonásobně snazší, než pro děti, kterým se této výhody nedostalo. Dítě navíc získává pozitivní vztah ke studiu jazyků obecně a je pravděpodobné, že se v budoucnu bude věnovat studiu dalších řečí.

A proč tedy kurzy angličtiny Wattsenglish?

  • S výukou v MŠ máme dlouholeté zkušenosti, vyučujeme ji od roku 2004.
  • Výuka je vedena hravou formou. Probíhá s maximálním využitím písniček, obrázků a pohybových aktivit. Pokud jsou v MŠ podmínky, je doplněna videem.
  • V ceně kurzovného pro MŠ jsou zahrnuty unikátní výukové materiály, se kterými děti mohou pracovat na hodinách i doma.
  • Výukové materiály disponují akreditační doložkou MŠMT.
  • Výuka je vždy přizpůsobena věku a schopnostem dětí.
  • Lektoři jsou vybíráni podle přísných kritérií naší jazykové školy a pravidelně procházejí metodickým školením.
  • Veškeré zameškané hodiny ze strany jazykové školy jsou vždy řádně nahrazeny.
  • Krátkou ukázku z výuky v MŠ je možno shlédnout přímo na našich stránkách. Připravujeme další ukázky.
  • Minimálně 1x ročně pořádáme otevřené lekce pro rodiče, kde se můžete podívat, jak výuka probíhá a co už Váš potomek umí.

Přihláška

Do kurzů se můžete přihlašovat skrz elektronický formulář ZDE.

Slovní zásoba

Aktuálně probíranou slovní zásobu najdete ZDE.

Kontakt

Niki Katsianiku

provozní ředitelka
e-mail: niki.katsianikoy@jsfan.cz
tel.: 775 647 926

 

Spokojenost s kurzem a lektorkou

"...dcera Bětka Teuberová navštěvuje ve Vaší jazykkové škole vysoce profesionální, hravé, motivační, laskavé a radostně vedené kurzy paní učitelkou Angelikou Kirchen..."

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference