Nahoru

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby letní tábor

 

Práva a povinnosti rodičů a dětí:

 1. Před nástupem na tábor rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku a uhradí cenu tábora.
 2. V přihlášce rodiče uvedou:
  • důležité informace ohledně zdravotního stavu dítěte, upozorní vedení tábora na zdravotní problémy, které mohou nastat a seznámí je s jejich případným řešením.
  • aktuální kontaktní údaje, na kterých budou rodiče či jiná dospělá osoba k zastižení v případě potřeby
 3. Do 14 dnů od potvrzení registrace (e-mail ze strany JS FAN) uhradí zálohu dle instrukcí, které obdrží v e-mailu. V případě, že se tábor neuskuteční, bude záloha vrácena v plné výši převodem na účet, ze kterého byla odeslána. Záloha bude vrácena i v případě včasného odhlášení dítěte, viz bod 5.
 4. Do konce měsíce června rodiče uhradí zbytek částky. V případě náhlého zrušení tábora bude platba vrácena v plné výši převodem na účet, ze kterého byla odeslána. Platba bude vrácena i v případě včasného odhlášení dítěte, viz bod 5.
 5. V případě pozdního odhlášení dítěte bude účtován stornopoplatek, a to následovně: 2-4 dny předem ve výši 50% z ceny tábora, méně než 2 dny předem 100% z ceny tábora. V případě doložených zdravotních komplikací a odhlášení alespoň 1 den předem se storno poplatek neúčtuje. V případě doložených zdravotních komplikací a odhlášení v den konání tábora se účtuje storno poplatek ve výši objednané stravy. 
 6. V případě zaplacení tábora za 2 a více sourozenců má klient nárok na slevu 200 Kč/dítě.
 7. Slevy se vzájemně nesčítají.
 8. Rodiče předávají děti lektorům zdravé, bez známek onemocnění.
 9. Rodiče na pobytový tábor dětem nedávají mobilní telefony. V případě, že mu ho dají, bude mobilní telefon bezpečně uložen u vedoucích. Dítě si může kdykoli zatelefonovat od vedoucích, kteří jsou zároveň k dispozici rodičům a na které dostanou rodiče telefonní číslo.

Práva a povinnosti provozovatele:

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit turnus, který nebude dostatečně naplněn. Platba bude v takovém případě v plné výši vrácena.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo mírně upravit program tábora, v závislosti na aktuálním počasí a ze stejného důvodu zrušit celodenní výlet či pozměnit jeho cílovou destinaci.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo pro vlastní účely (nástěnka, kronika, výukový materiál atd.) pořídit fotografie, ev. videonahrávku z výuky a dalších aktivit.
 4. Provozovatel si taktéž vyhrazuje právo vyloučit dítě, které hrubým způsobem narušuje chod tábora nebo při nedodržení Provozního řádu školy, a to bez nároku na finanční náhradu.
 5. Provozovatel se zavazuje zajistit dětem adekvátní ubytování (v případě pobytového tábora) či zázemí (v případě příměstských táborů) dle informací uvedených v nabídce táborů.
 6. Provozovatel se zavazuje zajistit dětem stravu 5x denně (v případě pobytového tábora) a 3x denně (v případě příměstských táborů), stejně jako pitný režim.
 7. Převzetím dítěte od zákonného zástupce provozovatel přebírá zodpovědnost za dané dítě, která trvá až do jeho opětovného předání zákonnému zástupci.
 8. Provozovatel nepřebírá zodpovědnost za cenné předměty, šperky a peníze.
 9. Provozovatel si taktéž vyhrazuje právo na změnu provozního řádu.
 10. Provozovatel prohlašuje, že veškerá práva a povinnosti související s ochranou osobních údajů, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením (EU) č. 2016/679. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy. Více informací o způsobech zpracování osobních údajů je možné získat ZDE nebo zasláním dotazu na e-mail jsfan@jsfan.cz
Spokojenost s kurzem a lektorkou

"...dcera Bětka Teuberová navštěvuje ve Vaší jazykkové škole vysoce profesionální, hravé, motivační, laskavé a radostně vedené kurzy paní učitelkou Angelikou Kirchen..."

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference