Nahoru

Nejčastější otázky

Mohu své dítě do Vašeho kurzu přihlásit kdykoli během školního roku?

- Ano.I když jsou kurzy koncipovány jako roční, registrace přijímáme v průběhu celého roku. V případě pozdějšího nástupu Vám vypočítáme poměrnou část kurzovného. Co nejhladší začlenější dětí do již rozběhnutého kurzu řešíme individuálně. Zpravidla to ale nebývá problém. 

Jaké materiály k výuce používáte? 

- Ve skupinových kurzech pro školní děti pracujeme s učebnicemi od Cambridge University Press (nejčastěji řady Kid's Box, Eyes Open, Fun For nebo Compact). V kurzech předškoláků pracujeme s materiály a metodikou Wattsenglish. Učebnice jsou ve všech kurzech nicméně pouze jedním z celé řady výukových prostředků a jsou doplňovány edukativními hrami, videi, písničkami a dalšími aktivitami dle věku a úrovně dětí. 

Co když po první lekci zjistím, že se ve skupině mému dítěti nelíbí nebo si účast rozmyslíme? 

- V naší jazykové škole má každý nárok na první zkušební hodinu. Pokud po první lekci zjistíte, že daná skupina Vašemu dítěti nesedí nebo pokud Vám výuka nevyhovuje z jiných důvodů, máte nárok za vrácení kurzovného nebo přeřazení do jiné skupiny. 

Jak se u vás řeší zameškané lekce?

- Vždy nabízíme možnost nahradit si zameškanou lekci v kurzu stejné úrovně v jiný den (pokud takový existuje a má volné kapacity). V případě doložené dlouhodobé absence má klient nárok na vrácení poměrné části kurzovného. Za dlouhodobou absenci se považuje období alespoň 4 kalendářních týdnů po sobě jdoucích. 

Zahrnuje cena kurzu také výukové materiály?

- Ne. Výukové materiály klient hradí zvlášť. Jejich cena se pohybuje u běžných kurzů zpravidla okolo 800 Kč. Cena výukových materiálů je od kurzovného oddělena z toho důvodu, aby materiály nemuseli hradit ti klienti, kteří již potřebný set vlastní. Přesná cena výukových materiálů se v každém kalendářním roce mírně mění a odvíjí se od aktuálního ceníku nakladatelství. O přesné ceně výukových materiálů klienty vždy na začátku školního roku informujeme e-mailem. 

Jakým způsobem můžu kurz uhradit?

- Po odeslání elektronické přihlášky Vám do e-mailové schránky přijdou úplné platební instrukce. Prosíme, abyste si nezapomněli kontrolovat schránku s nevyžádanou poštou - v některých případech se může stát, že tam zpráva zapadne. Platba je možná bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet. V případě zájmu o vystavení faktury na zaměstnavatele prosíme o specifikaci fakturačních údajů. 

Mám dotaz ohledně výuky (probírané látky, úroveň kurzu, aktivita mého dítěte..) Na koho se mohu obrátit? 

- Na přední straně sešitu svého dítěte najdete kontakt na svého lektora / lektorku. Pokud by Vám přeci jen kontakt na lektora / lektorku chyběl, kontaktujte naši koordinátorku a ta Vám kontakt předá. 

Proč se v kurzu mého dítěte střídají dva lektoři?

- V případě kurzů starších školních dětí (případně pokročilejších skupin mladších dětí) se střídá český a zahraniční lektor. Úkolem českého lektora je především vysvětlení a nadrilování gramatiky a větných konstrukcí. Úkolem zahraničního lektora (který nemluví česky) je procvičování konverzace. Český lektor tedy vysvětluje, zahraniční lektor konverzuje a vede děti k tomu, aby se přestaly bát mluvit. Lektoři spolu přitom neustále spolupracují a vzájemně na sebe navazují, takže je zachována kontinuita práce.  

Ve vašem rozvrhu jsem nenašel / nenašla kurz, který by mi vyhovoval. Co teď?

- Vytvořit rozvrh, který by vyhovoval všem, je nemožné. Přesto děláme co můžeme, abychom naplnili Vaše představy. Pokud v rozvrhu nenajdete kurz, který by pro Vás byl přijatelný, kontaktujte nás. Pokud Vám jde pouze o Vaše dítě, můžeme nabídnout individuální lekce dle Vašich požadavků nebo vypsat nový skupinový kurz a počkat, jestli se do něj nepřihlásí někdo další. V případě, že by se Vám podařilo sehnat ještě alespoň dva kamarády na stejné nebo podobné úrovni a se stejnými časovými možnostmi (například spolužáci ze školy), rádi otevřeme zcela nový skupinový kurz dle Vašich představ (program KAMARÁDI). 

Kolik lekcí je zahrnutých v ceně kurzu?

- Kurzy jsou koncipovány jako roční, od konce září do června. Pro jeden školní rok je počítáno se 32 lekcemi. Jelikož by ale platba za celý rok byla příliš vysoká, umožňujeme také pololetní platby. Pokud si zaplatíte první pololetí, máte v ceně 16 lekcí. Na druhé pololetí potom zbývá 16 lekcí. No a pokud byste se přihlásili v průběhu školního roku, započítáme Vám pouze ty lekce, které Vaše dítě reálně může odchodit (tedy odečteme lekce konané před jeho přihlášením).

Je možné se na lekci přijít podívat?

- Ano. Po předchozí domluvě se můžete přijít na lekci podívat. Předchozí domluva je nutná zejména z toho důvodu, že některé kurzy malých dětí probíhají standardně v menších učebnách, které neposkytují dostatek komfortu pro pozorujícího. V případě Vaší návštěvy bychom zajistili větší učebnu. 

Jakým způsobem budu informován o náplni kurzu?

- Všechny děti při od nás při nástupu do kurzu kromě učebnic dostávají také sešit. Do seštitu budou lektoři dětem každý měsíc vlepovat informace o probírané slovní zásobě a gramatice (týká se učebnic WOW!, Kid's Box a Fun For). Do sešitu si děti vlepují také všechny pracovní listy a zapisují domácí úkoly. Obecný plán učiva na daný školní rok najdete také na webu JS FAN, v sekci "Pro studenty". Přihlašovací údaje obdrží každý rodič na začátku školního roku. V případě, že byste údaje nemohli dohledat, kontaktujte naši koordinátorku. Po každé lekci Vám navíc do e-mailové schránky přijde zápis obsahující aktuálně probrané učivo a také informaci o domácích úkolech. 

 

Máte dotaz, na který jsme zatím neodpověděli? Neváhejte a kontaktujte nás!

Váš tým JS FAN

Spokojenost s kurzem a lektorkou

"...dcera Bětka Teuberová navštěvuje ve Vaší jazykkové škole vysoce profesionální, hravé, motivační, laskavé a radostně vedené kurzy paní učitelkou Angelikou Kirchen..."

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference