Nahoru

PO-ADE07-21: Angličtina pro 2.třídu ZŠ - úroveň Pre A1+ (16:00)

Typ Jazyk Úroveň Den Čas Cena/pol
Kurzy pro děti Běžný kurz AJ 2.třída ZŠ Pondělí 16:00-17:30 4 290.00 Kč

Cena kurzu: 4290 Kč/pololetí (7720 Kč při platbě na celý rok - sleva) 

Cena výukových materiálů (budou přičteny ke kurzovnému): viz aktuální ceník

Výukové materiály: Kid's Box

Kapacita: volno

Začátek kurzu: 20.9.2021
 

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z PODMÍNEK KURZŮ

  1. Kurz je roční, registrace platí pro celý školní rok a odběratel bere na vědomí, že mu přihlášením do kurzu vzniká povinnost uhradit celý školní rok.
  2. Kurz je možné zaplatit jednou roční nebo dvěma pololetními splátkami.
  3. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzovné. Aktuální ceník najdete zdeVýukové materiály děti obdrží v prvních týdnech výuky. Výukové materiály nejsou součástí konverzačních kurzů.
  4. Do uhrazení kurzu nemá student místo v kurzu garantováno.
  5. Realizace kurzu je vázána na minimální počet účastníků (3). Realizace kurzu pro nižší počet studentů je předmětem vzájemné domluvy a podmíněna novou cenovou nabídkou.
  6. Kurzy zpravidla začínají v posledním zářijovém týdnu a končí dle počtu předplacených lekcí, zpravidla v polovině června.
  7. V případě znemožnění realizace prezenční výuky vládním či jiným nařízením nebo zásahem „vyšší“ moci přechází výuka do režimu online dle původního rozvrhu, případně, po vzájemné dohodě, v jiném termínu. Odběrateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení kurzovného.
  8. V případě nemoci nebo jiné absence lektora jsou lekce nahrazovány v plné délce po domluvě s vedením školy s ohledem na její program. Lekce mohou být odučeny suplujícím lektorem v původním termínu; nahrazeny přidáním dodatečné lekce a posunem konce kurzu či po dohodě odučeny v jiném termínu. Lekce uskutečněné v náhradních termínech mohou být odučeny jiným lektorem. Zrušené lekce budou nahrazeny do konce aktuálního školního roku. V případě, že náhrada není možná, budou předplacené lekce převedeny do dalšího období nebo se Poskytovatel se studenty či jejich zákonnými zástupci domluví na jiném způsobu kompenzace.
  9. V případě jednorázové nebo krátkodobé nemoci či absence studenta nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci zmeškaných lekcí. Nárok na kompenzaci vzniká pouze v případě doložené dlouhodobé absence studenta ze zdravotních důvodů (za dlouhodobou absenci se považuje absence v rozsahu minimálně 4 kalendářních po sobě jdoucích týdnů).
  10. Kurz nebude probíhat (a to bez jakékoliv náhrady) ve dnech státních svátků a školních prázdnin (podzimních prázdnin, Vánoc po dobu 14 dnů, pololetních prázdnin, jarních prázdnin a velikonočních prázdnin). V těchto termínech nebylo s lekcemi počítáno a nejsou započteny do ceny kurzu. 

Obchodní podmínky v jejich plném znění najdete zde.

Přihláška do kurzu pro děti a teenagery

Zpět

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference